Příspěvky

Chemotherapy for Metastatic Gastric Cancer

Obrázek

Znatelné změny ve složení stavby těla po neoadjuvantní chemoterapii pro nádory jícnu a žaludku » Linkos.cz

Survival in Stage IV Gastric Cancer With Surgery and Radiation

Survival in Stage IV Gastric Cancer With Surgery and Radiation

..Patients who present with metastatic gastric cancer survive longer if they receive surgery, radiation or both, according to a review of the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database.
Researchers at the Moffitt Cancer center in Tampa found that both median survival in months and two-year survival rates were significantly improved...

The relationship between Helicobacter pylori infection and the effects of chemotherapy in patients with advanced or metastatic gastric cancer | DocGuide

Obrázek

Postoperative Bleeding Complications after Gastric Cancer Surgery in Patients Receiving Anticoagulation and/or Antiplatelet Agents | DocGuide

Obrázek
Postoperative Bleeding Complications after Gastric Cancer Surgery in Patients Receiving Anticoagulation and/or Antiplatelet Agents | DocGuide

VÝSLEDKY:340 pacientů podstoupilo radikální gastrektomii.Z nich 62 pacientů dostávalo peroperační antitrombotickou léčbu, přičemž tato skupina tromoprofylaxe měli významně vyšší pooperační krvácení sazbu (8,1 vs 0,7%, p = 0,003). Nicméně, další komplikace, včetně tromboembolických příhod, byly podobné u obou skupin. Vícerozměrná analýza ukázala, že perioperační Antitrombotická léčba byla pouze nezávislý rizikový faktor pooperačních krvácivých komplikací po radikální gastrektomii (odds ratio, 8,53, 95% interval spolehlivosti, 1.47 až 49.39, P = 0,017). 

Závěr: Perioperační antitrombotická léčba je nezávislý rizikový faktor pooperačních krvácivých komplikací u pacientů s karcinomem žaludku podstupující radikální gastrektomii, i když taková léčba byla účinnou v prevenci pooperační tromboembolické příhody.Related articlesOlder men face aggressive typ…

Optimal Screening Interval for Gastric Cancer: 3 Years

Obrázek