Prohledat tento blog

Onkozpravodaj - Randomizovaná otevřená klinická studie fáze III srovnávající irinotekan s paklitaxelem u pacientů s pokročilým karcinomem žaludku bez peritoneálních metastáz po selhání 1. linie chemoterapie kombinací fluoropyrimidinu s platinou – studie WJOG 4007

Onkozpravodaj - Randomizovaná otevřená klinická studie fáze III srovnávající irinotekan s paklitaxelem u pacientů s pokročilým karcinomem žaludku bez peritoneálních metastáz po selhání 1. linie chemoterapie kombinací fluoropyrimidinu s platinou – studie WJOG 4007
Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat