Prohledat tento blog

TNM klasifikace

Layers of stomach wall.
Layers of stomach wall. (Photo credit: Wikipedia)7. vydání TNM klasifikace 2009


Tis 
karcinom in situ: intraepiteliální nádor bez invaze do lamina propria, dysplazie těžkého stupně

T1
nádor postihuje lamina propria mucosae , muscularis mucosae nebo submukózu
T1a  lamina propria mucosae nebo muscularis mucosae
T1b  postihuje submukozu

T2
nádor postihuje muscularis propria

T3
nádor postihuje subserózu

T4
nádor proniká na  serózu nebo se šíří do okolních struktur
T4a seróza
T4b okolní struktury

  • Okolními strukturami žaludku jsou slezina, příčný tračník, játra, bránice, pankreas, stěna břišní, nadledvina, ledvina, tenké střevo a retroperitoneum. 
  • Intramurální šíření do duodena a jícnu je klasifikováno největší hloubkou invaze v těchto orgánech nebo v žaludku
  • Nádor, který se šíří do vazů gastrokolických nebo gastrohepatických nebo do velkého nebo malého omenta bez penetrace viscerálního peritonea se klasifikuje jako T3
Regionální lymfatické uzliny
- perigastrické podél malé a velké křiviny
- podél aa.gastrica sinistra, hepatica communis, lienalis a coeliaca


N1
metastázy v 1 až 2 regionálních mízních uzlinách
N2
metastázy v 3 až 6 regionálních mízních uzlinách
N3
metastázy v 7 a  více regionálních mízních uzlinách

  • N3a  7-15 uzlin +
  • N3b více jak  16 uzlin +Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat