Prohledat tento blog

Postoperative Bleeding Complications after Gastric Cancer Surgery in Patients Receiving Anticoagulation and/or Antiplatelet Agents | DocGuide

Postoperative Bleeding Complications after Gastric Cancer Surgery in Patients Receiving Anticoagulation and/or Antiplatelet Agents | DocGuide

 VÝSLEDKY:340 pacientů podstoupilo radikální gastrektomii.Z nich 62 pacientů dostávalo peroperační antitrombotickou léčbu, přičemž tato skupina tromoprofylaxe měli významně vyšší pooperační krvácení sazbu (8,1 vs 0,7%, p = 0,003). Nicméně, další komplikace, včetně tromboembolických příhod, byly podobné u obou skupin. Vícerozměrná analýza ukázala, že perioperační Antitrombotická léčba byla pouze nezávislý rizikový faktor pooperačních krvácivých komplikací po radikální gastrektomii (odds ratio, 8,53, 95% interval spolehlivosti, 1.47 až 49.39, P = 0,017). 

Závěr: Perioperační antitrombotická léčba je nezávislý rizikový faktor pooperačních krvácivých komplikací u pacientů s karcinomem žaludku podstupující radikální gastrektomii, i když taková léčba byla účinnou v prevenci pooperační tromboembolické příhody.Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat